ยืดเหยียดร่างกาย

ยืดเหยียดร่างกาย

ยืดเหยียดร่างกาย

10 ท่าพื้นฐาน ยืดเหยียดร่างกายก่อนออกกำลังกาย

การ ยืด เหยียดร่างกาย (Stretching) เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความผ่อนคลาย แก่กล้ามเนื้อ เราควรมีการยืดเหยียดร่างกายก่อนออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กล้ามเนื้อ ท่าบริหารเหล่านี้มีประโยชน์ ต่อร่างกายทุกส่วน ซึ่งเพื่อนักวิ่งสามารถนำไปใช้ได้เป็นประจำทุกวัน (หรืออย่างน้อย ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) ไม่ควรบริหารร่างกาย อย่างเร็ว แรง และกระแทกกระทั้น แต่ควรค้างไว้ในแต่ละท่า ประมาณ 10 - 30 วินาที ทำอย่างช้าๆ ผ่อนคลาย และหายใจออกระหว่างเหยียดร่างกาย

หลังส่วนล่าง (Low Back) สอดมือไว้ หลังต้นขา (Hands behind thighs) ดึง เข่ามาใกล้อก (Pull knee to chest) กดหลังส่วนล่างให้ลง ไปติดพื้น(Press low back into floor)

เอ็นหลังเข่า(Hamstring) เหยียดเข่าให้ ตรงมือจับปลายเท้า(Keep knees straight) กดเอวไปแตะต้นขา แขนขาเหยียดตรง(Press chest to thigh) สายตา มองที่ปลายเท้า(Eyes focused on feet)

ต้นขาด้านใน (Groin) นั่งหลังตรง ท่าขัดสมาธิ เท้าประกบกัน (Keep low back flat) สาย ตามองที่ปลายเท้า (Eyes focused on feet) กดเข่าลงไปติด พื้น (Press knees towards floor)

น่อง (Calves) หลังตรง (Keep low back flat) ขา ที่ก้าวไปด้านหลังต้องเหยียด ตรง (Back leg is kept straight) ค่อย ๆ ดันสะโพกไปด้านหน้า รู้สึกตึงที่น่อง (Gently press hips forward)

ต้นขา (Quadriceps) ยืนหันหน้าเข้า หากำแพง (Hold onto the wall for balance) มือข้างหนึ่ง คว้าข้อเท้าอีกข้าง (Grasp leg above the ankles) ดึงขา ขึ้นไปทางด้านหลัง ค้างไว้ จะรู้สึกตึงที่หน้าขา (Pull leg up and back)

สำตัว (Torso) ยืนแยกขา (Knees shoulder width apart and slightly bent) ยกข้อศอกไปไขว้ กันด้านหลังศีรษะ (Pull elbows behind head) โน้มลำตัว ตั้งแต่สะโพกไปทางด้านข้าง ที่ละข้าง (Bend from hips to the side)

หลังส่วนบน (Upper Back) ประสานนิ้ว มือยื่นไปด้านหน้าระดับหัวไหล่ (Interlace fingers at shoulder height) หันฝ่ามือออกด้านนอก (Turn palms outward) ยืด แขนตึง (Extend arms forward)

อก (Chest) ประสานนิ้วไปด้านหลัง (Interlace fingers behind back) ค่อยๆ ยกแขนขึ้นค้างไว้ แล้วปล่อยลง (Gently lift arms up)

ต้นแขน (Triceps) งอแขนข้ามศีรษะ (Bend arm overhead) มือข้าง หนึ่งจับข้อศอกอีกข้างหนึ่ง (Grasp elbow of arm) ค่อยๆ ดึงข้อศอกลงจนรู้สึกตึงที่แขน (Gently push elbow down

คอ (Neck) ตา มองไปข้างหน้า (Eyes focused forward) เอียงศีรษะไปด้านข้าง (Tilt head to the side) พยายามให้หูแตะไหล่ (Ear to shoulder)