ผลของการวิ่งเพื่อสุขภาพ

ผลของการวิ่งเพื่อสุขภาพ

ผลของการวิ่งเพื่อสุขภาพ

ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งว่า

คนป่วยที่อยู่ในอาการขั้นโคม่าหรือระยะสุดท้าย ให้สังเกตอย่างหนึ่งว่า หาก 2 วันแล้วไม่ถ่ายเลย เกือบเชื่อได้ว่าโอกาสรอดคงไม่มากนัก.. คนโบราณกล่าวไว้ว่า คนเราถ้า 7 วันแล้วไม่ถ่ายท้องเลยต้องตายแน่ ๆ หรือคนที่ไม่ค่อยถ่ายเป็นปกติ มักจะเป็นคนขี้โรค ไม่แข็งแรง และจะมีอายุสั้น...คุณอยากเป็นอย่างนั้นหรือ... ทำไม ผมต้องยกเรื่องการขับถ่ายมาพูด ซึ่งบางคนอาจคิดว่าไม่สำคัญ แต่ที่จริงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับชีวิตคนที่มีระบบขับถ่ายดีเป็นปกติ จะบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดีฉันใด “ คนที่มีระบบขับถ่ายบกพร่องก็หมายถึงสุขภาพผิดปกติฉันนั้น ” การผิดปกติในระบบขับถ่ายนี้ จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ได้มาก...ไม่เชื่อลองถามแพทย์ดูเถอะ

ทำอย่างไร ให้มีระบบขับถ่ายปกติสมบูรณ์ดี...โปรดเชื่อผมเถอะ ผมอยากจะบอกว่าการออกกำลังกายโดยการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกเหนือจากปัจจัยอื่น ๆ ที่สมบูรณ์ดีอยู่แล้ว ในเรื่องนี้ ผมได้ประสบกับตัวผมเอง แต่ก่อนผมมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย ท้องอืดเสมอ ถ่ายไม่เป็นเวลา บางครั้ง 2 – 3 วันไม่ถ่าย เป็นต้นผมได้พูดคุยกับหมอพื้นบ้าน เขาแนะนำให้ผมออกกำลังกายโดยการวิ่งบ่อย ๆ เป็นประจำ ท่านบอกว่าจะดีขึ้น โดยขอให้ดูแลเองอื่นๆ ให้ดีด้วย ผมได้ทำตามคำแนะนำนั้น จึงพบว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นมาก เป็นปกติในเวลาไม่นาน จนถึงวันนี้ แม้ผมจะไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยนัก มีอายุมากขึ้น แต่ระบบขับถ่ายก็เป็นปกติดี นี่คือผลจากการวิ่งเพื่อสุขภาพ

มีผู้กล่าวไว้ว่า ถ้าท่านอยากมีอายุยืน ขอให้ระวังปัจจัยสำคัญ 5 ประการ หรือที่เรียกว่า “ 5 อ. เพื่อชีวิต ”

ให้ระวังเรื่อง อาหาร

ให้ระวังเรื่อง อากาศ

ให้ระวังเรื่อง อารมณ์

ให้ระวังเรื่อง ออกกำลังกา

และสุดท้ายให้ระวังเรื่อง อุจจาระ

ถ้าท่านระวังเรื่อง 5 อ. ได้ดี รับรองได้ว่าชีวิตและสุขภาพของท่านจะยืนยาวแน่นอน

………… มาวิ่งเพื่อสุขภาพกันเถอะ ……………