บทความดีๆ

Post Title

วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ

ทราบหรือไม่ว่า การหายใจสามารถช่วยขับสารพิษได้ด้วยค่ะ วิธีที่ 1 ให้นั่งคุกเข่าเหยียดหลังตรง และหายใจเข้า ท้องป่อง หายใจออก ท้องยุบ ให้ได้ 120 ครั้งใน 1 นาที โดยไม่รู้สึกเหนื่อย หลังจากนั้นสมองจะรู้สึกโล่ง วิธีที่ 2 นั่งสมาธิ ให้ส้นเท้าทั้ง 2 ข้างอยู่ในแนวเดียวกันหงายมือซ้ายใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลาง มือขวามาปิดจมูกโดยเริ่มจากนิ้วกลางใช้ปิดรูจมูกซ้าย

อ่านต่อ...
Post Title

จุกเสียดขณะวิ่ง

จุกเสียดขณะวิ่ง โดย กฤตย์ ทองคง เรื่องเสียดท้องขณะวิ่งนี้จำได้ว่าผู้เขียนนำมากล่าวไว้ทีหนึ่งแล้วแต่จะไม่ไปตามทำให้บทความเก่าสมบูรณ์ขึ้นหากแต่จะเพิ่มข้อมูลใหม่ๆเข้าไปตรงนี้เลยให้สังเกตว่าในรายที่วิ่งแล้วเสียดใช่หรือไม่ครับว่าการเสียดของคุณจะมีความสัมพันธ์กับความเร็ว พูดง่ายๆก็คือ เสียดเพราะวิ่งเร็ว และถ้าวิ่งให้ช้าลง ก็จะเสียดน้อยลง...

อ่านต่อ...
Post Title

นักวิ่งกับพรสวรรค์

เคยได้ยินมาว่า ความสามารถที่จะวิ่งได้ดีของคนเรา เป็นมาแต่กำเนิด บ้างก็ว่าฝึกอย่างไรก็คงจะไม่ดีขึ้นมาได้สังเกตจากบางคนที่ฝึกน้อยแต่สามารถวิ่งได้เร็วมากและบางคนฝึกมากแต่ได้ผลไปทำนองกลับกันจึงเริ่มมีความคิดว่า ตัวเองไม่มีแววทางนี้ ในขณะที่พวกที่วิ่งเก่ง เป็นพวกที่มีแนวโน้มจะดีอยู่แล้ว แต่ในสายตาและความเชื่อของผู้เขียนกลับเห็นว่าความเป็น...

อ่านต่อ...
Post Title

พระราชดำรัส

พระราชดำรัสเรื่องการออกกำลังกาย เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2523 ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย ทีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวสาธารณสุข และกรมพลศึกษา โดยความสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก จัดให้มีกาสัมมนาเรื่อง "การออกกำลังเพื่อสุขภาพ" ขึ้นในโอกาสนี้ ร่างกาย...

อ่านต่อ...
Post Title

พระบรมราโชวาท

การวิ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์มาก…เป็นการออกกำลังถูกหลักวิชาและถูกต้อที่สุด ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์… ถ้าได้ลองค้นคว้าและเผยแพร่วิธีสำหรับให้ความเจริญทางด้านอนามัย ของประชาชนทั่วไปก็จะเป็นประโยชน์มาก…ขอให้ทุกคนสามารถที่จะบริหารร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดไป แนะนำให้ผู้อื่นมีกำลังใจและชักชวนให้ทุกคนรักษาตัวให้มีกำลัง

อ่านต่อ...